full screen background image

23 de infracțiuni în incinta sau zonele adiacente unităţilor de învăţământ, în semestrul I al anului școlar

Inspectoratul de Poliție Județean Suceava a întocmit un raport referitor la criminalitatea înregistrată în incinta şi zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar în care au fost implicați elevi, în semestrul I al anului școlar 2016-2017.

Astfel, pentru perioada supusă analizei, au fost sesizate 23 de infracțiuni, majoritatea comise în incinta unităților de învățământ (21 infracțiuni), zone unde forțele de ordine (poliție, jandarmi, poliție locală) nu pot monitoriza, interveni și preveni incidentele și doar 2 în zona adiacentă acestora.

Din totalul sesizărilor, 15 infracțiuni au fost comise în mediul urban și 8 în mediul rural.

8 fapte s-au înregistrat în colegii sau licee şi 15 în şcolile gimnaziale.

La comiterea acestor infracţiuni au participat ca autori, 21 de elevi și 3 cadre didactice, iar ca victime ale infracțiunilor, 23 de persoane au fost din rândul elevilor.

În structura infracţiunile sesizate, ponderea o dețin faptele de loviri sau alte violențe cu 65,2% (respectiv 15 fapte), urmate de cele 5 infracțiuni de vătămare corporală din culpă (21,7%), 2 de amenințare și 1 de purtare abuzivă.

În mediul urban, infracțiunile sesizate au fost următoarele:
– municipiul Suceava – 6 fapte, 5 infracțiuni de loviri sau alte violențe din care 2 la Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza”, câte 1 la Liceul cu Program Sportiv Suceava, Şcoala Gimnazială nr.7 și Colegiul Naţional „Petru Muşat” și 1 de vătămare corporală din culpă la Şcoala Generală nr.4
– municipiul Vatra Dornei – 4 fapte, 1 infracțiune de loviri sau alte violențe la Şcoala Gimnazială nr.4 și 3 de vătămare corporală din culpă la Liceul Teoretic „Ion Luca”, Şcoala Gimnazială nr.1 și Școala Generală nr.2;
– municipiul Rădăuți – 2 fapte, ambele de loviri sau alte violențe la Şcoala Generală „Gheorghe Popadiuc” și Colegiul Tehnic ”Andronic Motrescu”;
– orașul Siret – 2 fapte de loviri sau alte violențe, ambele la Colegiul „Laţcu Vodă”;
– municipiul Câmpulung Moldovenesc – 1 faptă de loviri sau alte violențe la Şcoala Specială din localitate.

În mediul rural, situaţia se prezintă astfel:
– zona Câmpulung Moldovenesc – 4 fapte, 1 de loviri sau alte violențe și 2 de amenințare. toate la Şcoala Gimnazială din comuna Moldova Suliţa și 1 de purtare abuzivă la Școala ”Iorgu G. Toma” din comuna Vama;
– zona Vatra Dornei – 1 faptă de vătămare corporală din culpă la Şcoala Gimnazială Neagra Şarului;
– zona Suceava – 1 faptă de loviri sau alte violențe Şcoala Generală „ Dimitrie Păcurari” din comuna Şcheia;
– zona Rădăuți – 1 faptă de loviri sau alte violențe Şcoala Gimnazială I-VII din comuna Dornești;
– zona Gura Humorului – 1 faptă de loviri sau alte violențe la Şcoala Gimnazială din comuna Berchişeşti.

La infracţiunile sesizate în unităţile de învăţământ, s-au întocmit analize de caz, stabilindu-se motivele şi împrejurările săvârşirii faptelor,  care au reliefat următoarele aspecte:
– infracțiunile de lovire și alte violente sesizate au avut un caracter spontan, unele având drept cauză joaca elevilor (bruscări, loviri cu bulgări de zăpadă, etc.);
– majoritatea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă s-au produs prin autoaccidentări, în timpul orelor de educație fizică, sau în timpul recreației;

Totodată, la nivelul I.P.J. Suceava au fost identificate și unele cauze favorizatoare comiterii infracțiunilor din mediul școlar, respectiv:
– lipsa unor măsuri eficiente de pază şi control acces la unele unităţi în învăţământ, conform Legii nr.333/2003 modificată;
– nerespectarea regulilor de acces în incinta unităţilor de învăţământ, conform regulamentelor de ordine  interioară;
– numărul mare de minori lăsaţi fără supraveghere, pe fondul plecării părinţilor la muncă în străinătate;
– anturajul, teribilismul, consumul de alcool, sau substanțe halucinogene în rândul tinerilor;
– proliferarea violenţei în mass-media prin prezentarea diverselor evenimente cu impact violent.

În acest sens, pentru asigurarea ordinii şi siguranţei în zona unităţilor de învăţământ, precum şi pentru reducerea fenomenului infracţional, subunitățile de poliție și-au planificat zilnic agenți de poliție care să fie prezenți în zonele și pe căile de afluire și defluire a elevilor și cadrelor didactice.

La aceste măsuri sunt angrenate efective de ordine publică, poliție rutieră și investigații criminale, agenții secțiilor de poliție rurală și ai posturilor de poliție comunale, precum și efective de jandarmi și poliție locală.

În ceea ce priveşte asigurarea cu pază şi protecţie a unităților de învățământ preuniversitar, doar 123 din total sunt asigurate cu pază umană, respectiv 16%, din care 66 în mediul urban și 57 în mediul rural.

268 dintre unitățile de învățământ preuniversitar sunt dotate cu sisteme de supraveghere video (34,5%), respectiv 57 în mediul urban și 211 în mediul rural.

11 unități de învățământ preuniversitar nu au gard împrejmuitor, din care 6 grădinițe și 5 școli;

33 unități școlare sunt amplasate în zone iluminate necorespunzător, respectiv 19 grădinițe și 12 școli generale și 2 licee;

8 unități de învățământ preuniversitar sunt situate în zone periferice sau izolate, din care 3 grădinițe, 4 școli și 1 liceu.

Conform Comisarului șef de poliție Dorel Aicoboae, împuternicit şef al IPJ Suceava, pentru asigurarea climatului de ordine și siguranță în unităţile de învăţământ, pentru perioada următoare, au fost stabilite următoarele priorități:
– monitorizarea executării activităților stabilite prin Planul Teritorial Comun de creștere a gradului de siguranță a elevilor și personalului didactic din instituțiile de învățământ și prevenirea delicvenței juvenile în anul școlar 2016-2017;
– inițierea și derularea în comun cu ceilalți parteneri  a  unor activități preventive în unitățile de învățământ preuniversitar și în zona acestora, în vederea evitării producerii unor evenimente grave cu implicarea elevilor și cadrelor didactice;
– organizarea de acțiuni pe linia prevenirii și combaterii absenteisnului sau abandonului școlar, a identificării agenţilor economici care comercializează băuturi alcoolice sau produse din tutun elevilor;
– informarea unităților administrativ-teritoriale cu privire la obligațiile ce le revin în alocarea fondurilor necesare asigurării securității instituțiilor de învățământ.

comments

comments
Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza