full screen background image

Poliţiştii avertizează asupra pericolelor la care se expun cetăţenii folosind necorespunzător articolele pirotehnice

Poliţiştii au demarat acţiunea “Foc de artificii”, în vederea prevenirii producerii unor evenimente negative cu consecinţe asupra ordinii şi siguranţei publice sau de altă natură (răniri de persoane, incendii sau distrugeri de bunuri) şi prevenirii, identificării şi sancţionării faptelor de natură penală şi contravenţională la regimul articolelor pirotehnice.

Chiar dacă în ultimii ani s-a înregistrat o scădere a cazurilor persoanelor rănite în urma folosirii necorespunzătoare a articolelor pirotehnice, ca urmare a măsurilor dispuse în vederea prevenirii şi sancţionării faptelor pe această linie, din păcate, nu toate persoanele înţeleg să respecte legea, punând în pericol real atât integritatea corporală a propriilor persoane cât şi a celor din jurul lor.

De cele mai multe ori, victimele manipulării necorespunzătoare a articolelor pirotehnice sunt din rândul copiilor, fiind situaţii în care au ajuns cu răni grave la unităţile medicale, de la arsuri până la pierderea unor simţuri sau organe, sens în care poliţia suceveană trage un semnal de alarmă şi recomandă părinţilor supravegherea mai atentă a copiilor şi conştientizarea acestora cu privire la riscurile la care se expun.

În perioada sărbătorilor de iarnă, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava, prin structura specializată Serviciul Arme, Explozivi, Substanţe Periculoase, va organiza acţiuni de control în vederea identificării şi sancţionării agenţilor economici ,dar şi a persoanelor fizice care încalcă legea comercializând fără drept către populaţie articole pirotehnice interzise.

Conform art. 37 din Legea 126/1995 republicata, „orice operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an”.

Comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 şi P1 către persoanele cu vârsta sub limita prevăzută de lege, precum şi comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an.

Persoanele care produc, deţin, transferă sau comercializează articole pirotehnice precum şi persoanele care folosesc obiecte pirotehnice pentru scopuri tehnice au obligaţia de a obţine autorizaţia din partea inspectoratului teritorial de muncă şi de la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul judeţean de poliţie pe raza cărora îşi desfăşoară activitatea, după caz”

Persoanele fizice nu au dreptul sa deţină, să utilizeze, să transporte, să depoziteze, să experimenteze ori să mânuiască explozivi de uz civil sau articole pirotehnice, sub sancţiunea răspunderii penale, daca nu fac dovada calităţii de artificier sau pirotehnician autorizat şi nu reprezintă o persoană juridică autorizată şi înregistrată conform prevederilor legale, cu excepţia articolelor pirotehnice din categoria 1 si P1 , ce pot fi deţinute si utilizate de persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani.

În vederea prevenirii producerii unor evenimente negative, a sancţionării persoanelor care în scopul obţinerii unor venituri facile prin care se eludează legea pun în pericol sănătatea şi integritatea corporală a copiilor noştri, poliţia suceveană doreşte implicarea activă a tuturor cetăţenilor şi sesizarea organelor de poliţie a faptelor ce pot constitui ilegalităţi la regimul articolelor pirotehnice.

CLASIFICARE ARTICOLE PIRTOTEHNICE cf. HG 1102 din 10.12.2014

ART. 10
(1) Articolele pirotehnice se clasifică de către producători în conformitate cu tipul lor de utilizare sau cu scopul şi nivelul lor de risc, inclusiv cu nivelul lor de zgomot.
(2) Organismele notificate prevăzute la art. 67 confirmă clasificarea, ca parte a procedurilor de evaluare a conformităţii prevăzute la art. 57.
ART. 11
Articolele pirotehnice se clasifică după cum urmează:
a) articole pirotehnice de divertisment;
b) articole pirotehnice de scenă;
c) alte articole pirotehnice.
ART. 12
Articolele pirotehnice de divertisment se clasifică în următoarele categorii:
a) categoria F1: articole pirotehnice de divertisment care prezintă un risc foarte scăzut şi un nivel de zgomot neglijabil şi care sunt destinate utilizării în spaţii restrânse, inclusiv articolele pirotehnice de divertisment destinate utilizării în interiorul clădirilor cu destinaţia de locuinţă;
b) categoria F2: articole pirotehnice de divertisment care prezintă un risc scăzut şi un nivel de zgomot scăzut şi care sunt destinate utilizării în exterior în spaţii restrânse;
c) categoria F3: articole pirotehnice de divertisment care prezintă un risc mediu, care sunt destinate utilizării în exterior în spaţii deschise vaste şi al căror nivel de zgomot nu este dăunător sănătăţii umane;
d) categoria F4: articole pirotehnice de divertisment de mare risc, cunoscute sub denumirea de “articole pirotehnice de divertisment de uz profesional”, care sunt destinate utilizării exclusiv de către pirotehnicieni şi al căror nivel de zgomot nu este dăunător sănătăţii umane.
ART. 13
Articolele pirotehnice de scenă se clasifică în următoarele categorii:
a) categoria T1: articole pirotehnice pentru utilizarea pe scenă care prezintă un risc scăzut;
b) categoria T2: articole pirotehnice pentru utilizarea pe scenă, care sunt destinate utilizării exclusiv de către pirotehnicieni.
ART. 14
Alte articole pirotehnice se clasifică în următoarele categorii:
a) categoria P1: articole pirotehnice, altele decât articolele pirotehnice de divertisment şi articolele pirotehnice de scenă, care prezintă un risc scăzut;
b) categoria P2: articole pirotehnice, altele decât articolele pirotehnice de divertisment şi articolele pirotehnice de scenă, care sunt destinate manipulării ori utilizării exclusiv de către pirotehnicieni.
ART. 15
(1) Procedura de autorizare a pirotehnicienilor este prevăzută în legislaţia în domeniu, aplicabilă.
(2) Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice informează Comisia Europeană cu privire la procedura prin intermediul căreia autorizează pirotehnicienii.

Limite de vârstă şi alte limitări

ART. 16
(1) Articolele pirotehnice de divertisment din categoria F1 pot fi puse la dispoziţie pe piaţă numai persoanelor care au împlinit vârsta de 16 ani.
(2) Articole pirotehnice de scenă din categoria T1 şi alte articole pirotehnice din categoria P1 pot fi puse la dispoziţie pe piaţă numai persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani.

comments

comments
Leave a Reply

avatar

Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza