full screen background image

4 persoane care munceau “la negru” în domeniul construcţiilor, depistate de inspectorii de muncă suceveni

În perioada iulie – august 2016, Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava a desfăşurat Campania Națională privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor, precum și acțiuni de control în cadrul Campaniei Naționale de combatere a riscurilor de căderi de la înălțime și surpări de maluri pe șantierele fixe și mobile.

Romeo BUTNARIU, Inspector Şef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava precizează că obiectivele campaniei au fost următoarele:
* Identificarea angajatorilor care folosesc personal fără forme legale de angajare şi luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării de către angajatorii care desfăşoară activitate în domeniul construcţiilor, a prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă.
* Determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele depistate fără forme legale de angajare, de a le înregistra în aplicaţia REVISAL şi de a le transmite la inspectoratul teritorial de muncă în raza căruia societatea are sediul social.
* Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă.
* Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfăşoară activitate în domeniul construcţiilor, a prevederilor legale menţionate.
* Identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor şi a tinerilor.
Grupul ţintă.
* Angajatorii şi lucrătorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor, cod CAEN 412.

În domeniul Relaţiilor de Muncă, la acţiune au participat un număr de 13 inspectorii de muncă care au controlat un număr de 26 angajatori.

În urma controalelor efectuate s-au aplicat un număr de 16 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 48.500 de lei.

Au fost depistate un număr de 4 persoane fără forme legale de angajare care îşi desfăşurau activitatea la 2 angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 20.000 de lei.

Între deficienţele constatate în domeniul relaţiilor de muncă, au fost neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă; netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor (REGES); nu se face dovada achitării drepturilor salariale.

În ceea ce priveşte activitatea în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă, la acţiune au participat 3 inspectorii de muncă, care au controlat 14 angajatori, cu 401 salariaţi, fiind sancţionaţi 12 angajatori.

Pentru deficienţele constatate au fost aplicate 26 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 7.000 de lei.

Principalele deficienţe constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost neutilizarea de către lucrători a echipamentului individual de protecţie; neutilizarea echipamentelor de muncă corespunzătoare, prevăzute cu sisteme de protecţie colectivă, cum sunt balustradele solide (suficient de înalte şi având cel puţin o bordură, o mână curentă şi protecţie intermediară), platforme sau plase de prindere, suficient de solide pentru a împiedica/opri căderile de la înălţime și care să nu fie întrerupte decât în punctele de acces ale unei schele sau ale unei scări; nerealizarea măsurilor dispuse cu ocazia controalelor anterioare; neasigurarea unei instruiri adecvate în domeniul securităţii şi sănătăţii pentru toţi lucrătorii, consemnată în fişa de instruire individuală.

comments

comments
Leave a Reply

avatar

Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza