full screen background image

Şedință extraordinară a Consiliului Local Rădăuți

Consiliul Local Rădăuți se întrunește în ședință extraordinară joi, 22 septembrie.

Ordinea de zi cuprinde proiecte de hotărâre inițiate în mare majoritate de primarul Nistor Tătar, însă inițiatorii a două proiecte sunt consilierul ALDE Constantin Boliacu și viceprimarul Bogdan Loghin.

Boliacu are în vedere modificarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare a municipiului Rădăuți, iar Loghin supune spre aprobare modelul cadru al contractului de mandat, respectiv stabilirea indemnizației reprezentanților din rândul consilierilor locali ai municipiului Rădăuți în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Servicii Comunale SA.

Unul dintre cele mai imporatante proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi este cel ce privește desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Rădăuți, autoritate deliberativă a administrației publice locale, în comisia de concurs pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar.

În ședința de joi vor fi numiți consilieri locali în Comisiile de Administrație ale școlilor și colegiilor din Rădăuți, în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal, dar este propusă și reorganizarea comisiilor mixte la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Rădăuți.

Se vor discuta și se vor propune spre aprobare Regulamentul privind ocuparea temporară a domeniului public în vederea amplasării de aparate de vânzare automată a băuturilor calde și reci și Regulamentul local pentru utilizarea acestora în vederea comercializării florilor în Rădăuți.

Repartizarea în regim de închiriere a unei locuințe din ansamblul de locuințe ANL destinat închirierii către personalul din domeniul sănătății este un alt punct de pe ordinea de zi a ședinței extraordinare de joi.

Stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană vârstnică și a contribuției lunare de întreținere datorate de persoanele vârstnice sau de către susținătorii legali ai persoanelor asistate din Centrul pentru Persoane Varstnice din Rădăuți penrtu anul 2016 este o altă prioritate pentru aleșii locali care vor supune la vot proiectul de hotărâre.

12 adrese venite de la cetățeni ai municipiului Rădăuți vor fi discutate și soluționate de consilierii rădăuțeni în ședința extraordinară de joi.

Doina CRAIU

Radio VIVA FM Rădăuţi

comments

comments
Leave a Reply

avatar

Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza