full screen background image

Consilierii locali fălticeneni se întrunesc în ședință, marţi, de la ora 14.00

Consilierii locali fălticeneni se vor întruni, în ședință ordinară, marţi, 30 august, începând cu ora 14.00.

Aleșii vor avea de discutat aproape 30 de proiecte de hotărâre.

Printre acestea se numără și cel referitor la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016.

De asemenea, consilierii vor discuta și proiectul privind organizarea concursului de proiecte de management în vederea ocupării postului de manager al Muzeului de Artă “Ion Irimescu”.

Proiectul ordinii de zi:

1.Procesele — verbale al sedintelor din data de 14.07.2016 şi 26.07.2016;
2.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 – initiator, primar — prof. Gheorghe Catalin Coman;
3.Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Falficeni in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat – initiator, primar — prof. Gheorghe Catalin Coman;
4.Proiect de hotarare privind desemnarea unui consilier local in Comisia de receptie a lucrarilor de intretinere si ameliorare a pasunilor din Municipiul Falticeni – initiator, primar — prof. Gheorghe Catalin Coman;
5.Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Falticeni in Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii educatiei din cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar din Municipiul Falticeni – initiator, primar — prof. Gheorghe Catalin Coman;
6.Proiect de hotarare privind modificarea si completarea prevederilor HCL nr. 62/16.05.2016 privind aprobarea organizarii concursului de proiecte de management in vederea ocuparii postului de manager al Muzeului de Arta “Ion Irimescu” Falticeni, a Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului, a conditillor de participare la concurs, a bibliografiei si a caietului de obiective – initiator, primar — prof. Gheorghe Catalin Coman;
7.Proiect de hotarare privind organizarea licitatiei publice deschise pentru inchirierea a doua suprafete de teren, proprietatea publica a Municipiului Falticeni – initiator, primar — prof Gheorghe Catalin Coman;
8.Proiect de hotarare privind aprobarea documentatîei de urbanism “PUZ — Plan Urbanistic Zonal pentru construire magazin alimentar “PENNY MARKET” si magazin cu produse din carne si branzeturi, accese auto si pietonale, trotuare, amenajări exterioare, sistematizare verticala, reclame pe fatade si in parcare, pilon publicitar luminos, imprejmuire perimetrala, bransamente la utilitati, organizare de santier — str. Sucevei nr.99, Municipiul Falticeni, beneficiar: Fundatia Caritatea- initiator, primar — prof. Gheorghe Catalin Coman;
9.Proiect de hotarare privind aprobarea unor schimburi de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii – initiator, primar — prof. Gheorghe Catalin Coman;
10.Proiect de hotarare privind repartizarea prin inchiriere a doua locuinte sociale initiator primar — prof. Gheorghe Catalin Coman;
11.Proiect de hotarare privind repartizarea prin inchiriere a doua locuinte construite din fondurile statului – initiator, primar — prof. Gheorghe Catalin Coman;
12.Proiect de hotarare privind repartizarea, prin inchiriere, a unei unitati locative (container tip locuinta), situata pe str. Magazia Garii nr.9, ap.5 – initiator, primar — prof. Gheorghe Catalin Coman;
13.Proiect de hotarare privind suplimentarea statului de functii al Spitalului Municipal Falticeni- initiator, primar — prof. Gheorghe Catalin Coman;
14.Proiect de hotarare privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare al serviciului de salubrizare dîn Municipiul Falticeni si a Caietului de sarcini al serviciului – initiator, primar— prof. Gheorghe Catalin Coman;
15.Proiect de hotarare privind reorganizarea Gradinitei cu Program Normal “Voinicelul” Falticeni incepand cu anul scolar 2016 — 2017 initiator, primar — prof. Gheorghe Catalin Coman;
16.Proiect de hotarare privind includerea in domeniul public al Municipiului Falticeni a unui imobil in vederea inscrierii provizorii a dreptului de proprietate in evidentele de cadastru si carte funciara – initiator, primar — prof. Gheorghe Catalin Coman;
17.Proiect de hotarare privind vanzarea unor suprafete de teren apartinand domeniului privat al municipiului Falticeni, prin negociere directa, cu respectarea dreptului de preemtiune al proprietarilor constructiilor si a Regulamentului privind procedura de vanzare a bunurilor imobile inscrise in domeniul privat al Municipiului Falticeni – initiator, primar — prof. Gheorghe Catalin Coman;
18.Proiect de hotarare privind aprobarea divizarii corpului de proprietate nr. 37368, proprietate publica a Municiplului Falticeni, din Str. Mihai Eminescu nr. 6, Jud. Suceava, in doua corpuri de proprietate – initiator, primar — prof. Gheorghe Catalin Coman;
19.Proiect de hotarare privind vanzarea unei locuinte ANL catre titularul contractului de inchiriere – initiator, primar— prof. Gheorghe Catalin Coman;
20.Proiect de hotarare privind completarea anexei la H.C.L. nr. 80/30.07.2015 referitoare la depozitarea deseurilor menajere pe platforma temporară Antilesti-Falticeni – initiator, primar prof. Gheorghe Catalin Coman;
21.Proiect de hotarare privind participarea Municipiului Falticeni la realizarea obiectivului de investitii “Reabilitare pod D.N. 2 km 410+345 ” prin Programul national de dezvoltare locala- initiator, primar — prof. Gheorghe Catalin Coman;
22.Proiect de hotarare privind participarea Municipiului Falticeni la realizarea obiectivului de investitii “Reabilitare retea de strazi urbane in Municipiul Falticeni (str.Nicolae Beldiceanu, str.Cuza Voda, strAnton Holban, str.Pietrari, str.Stefan cel Mare, str.lon Dragoslav, str.1 Mai si str. Ana Ipatescu-partial)” prin Programul national de dezvoltare locala – initiator, primar — prof. Gheorghe Catalin Coman;
23.Proiect de hotarare privind participarea Municipiului Falticeni la realizarea obiectivului de investitii “Reabilitare retea de strazi urbane in Municipiul Falticeni (B-dul 2 Graniceri, B-dul Revolutiei si str. Sucevei-partial)”, prin Programul national de de dezvoltare locala initiator, primar— prof. Gheorghe Catalin Coman;
24.Proiect de hotarare privind participarea Municipiului Falticeni la realizarea obiectivului de investitii “Restaurare monument istoric Primaria Municipiului Falticeni”, prin Programul national de de dezvoltare locala – initiator, primar — prof. Gheorghe Catalin Coman;
25.Proiect de hotarare privind participarea Municipiului Falticeni la realizarea oblectivului de investitii “Reabilitare pod D.N. 2 km 414+424”, prin Programul national de de dezvoltare locala- initiator, primar— prof. Gheorghe Catalin Coman;
26.Proiect de hotarare privind instituirea taxei speciale pentru utilizatorii din municipiul Falticeni care nu au incheiat contracte de prestari servicii cu operatorul de salubritate- initiator, primar — prof. Gheorghe Catalin Coman;
27.Informarea Serviciului administrativ — control achizitii inregistrata sub nr 18277/24.08.2016;
29.lnformare privind propunerea de colaborare a firmei Siena Consulting SRL.

comments

comments
Leave a Reply

avatar

Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza