full screen background image

Guvernul poate emite ordonanțe simple pe durata vacanței parlamentare

Executivul a aprobat, în ședință, proiectul de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe simple pe durata vacanței parlamentare în domenii care fac obiectul legilor ordinare.

Principalele domenii de abilitare ale Guvernului sunt: finanțe publice și economie, dezvoltare regională și administrație publică, sănătate, afaceri interne, justiție, cultură, fonduri europene, agricultură și dezvoltare rurală, transporturi, comunicații și societate informațională.

Guvernul este abilitat să emită ordonanțe simple referitoare la mai multe teme de interes, între care menționăm:

  • Finanțe publice și economie: rectificarea bugetului de stat și rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016, modificarea și completarea legii privind Codul fiscal, măsuri privind autorizarea și plata obligațiilor financiare la organisme și organizații internaționale la care România este parte;
  • Dezvoltare regională și administrație publică: modificarea și completarea ordonanței Guvernului privind înființarea Companiei Naționale de Investiții “C.N.I”- S.A, înființarea Institutului Național de Administrație, modificarea și completarea Ordonanței Guvernului privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente;
  • Afaceri interne: măsuri privind stabilirea și modificarea unor tarife pentru serviciile prestate în regim de urgență către populație de Ministerul Afacerilor Interne, modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor;
  • Cultură: modificarea și completarea Ordonanței Guvernului privind cinematografia, modificarea și completarea ordonanțelor privind patrimoniul arheologic și monumentele istorice, modificări și completări referitoare la declararea unor situri arheologice ca zone de interes național;
  • Fonduri europene: modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora;
  • Agricultură și dezvoltare rurală: modificarea și completarea unor acte normative în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale;
  • Sănătate: modificarea și completarea Ordonanței Guvernului privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, modificări aduse legii pentru asigurarea sumelor necesare acoperirii TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul Programului pentru reducerea tuberculozei în România;
  • Comunicații și societate informațională: stabilirea unor măsuri necesare pentru semnarea acordurilor tehnice de utilizare a frecvențelor radio în zonele de frontieră.

Proiectul de lege va fi transmis spre dezbatere și aprobare Parlamentului în procedură de urgență.

comments

comments
Leave a Reply

avatar

Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza