full screen background image

Stadiul pregătirii privind organizarea și desfășurarea alegerilor locale din 2016

Prin Hotărârea Guvernului României nr. 51/2016 s-a stabilit data de desfăşurare a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale, respectiv consiliile locale ale comunelor/oraşelor/ municipiilor, primarii şi consiliul judeţean, în ziua de duminică, 5 iunie 2016.

În cadrul Colegiului Prefectural care a avut loc marţi, prefectul Constantin Harasim a prezentat activităţile desfăşurate până în prezent:
– în data de 22.03.2016 – a avut loc instruirea primarilor şi secretarilor unităţilor administrativ – teritoriale;
– în data de 30.03.2016, s-a stabilit oferta câştigătoare pentru achiziţia ştampilelor ce vor fi utilizate la alegerile locale din anul 2016;
– în data de 11.04.2016 s-a asigurat sediul şi dotările necesare funcţionării Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 35 Suceava;
– în data de 11.04.2016 au fost predate ştampilele birourilor electorale de circumscripţie;
– în data de 11.04.2016 a fost adusă la cunoştinţă publică sediile birourilor electorale de circumscripţie, precum şi programul de activitate al acestora;
– în data de 11.04.2016, a fost asigurat personalul tehnic auxiliar pentru Biroul electoral de circumscripţie judeţeană;
– lansarea prin SEAP a invitaţiei de participare la cererea de oferte privind atribuirea contractului de tipărire buletine de vot – deschiderea ofertelor a avut loc în data de 22.04.2016, urmând ca în această săptămână să se stabilească oferta câştigătoare şi să se încheie contractul pentru tipărirea buletinelor vot;
– în data de 15.04.2016, repartizarea provizorie în responsabilitatea structurilor MAI a secţiilor de votare în vederea instituirii măsurilor de protecţie (situaţia privind delimitarea şi localurile secţiilor de votare nu este finalizată de AEP şi primari)

Activităţi ce urmează a se desfăşura:
– confecţionarea ştampilelor de control ale secţiilor de votare;
– ridicarea de la ANRSPS a cantităţii de hârtie necesare tipăririi buletinelor de vot;
– tipărirea buletinelor de vot;
– repartizarea în responsabilitatea structurilor MAI a secţiilor de votare în vederea instituirii măsurilor de protecţie
– preluarea de la Ministerul Afacerilor Interne a timbrelor autocolante şi a ştampilelor cu menţiunea „VOTAT”;
– organizarea instruirii preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora;
– organizarea distribuirii buletinelor de vot, timbrelor autocolante, ştampilelor cu menţiunea „VOTAT” şi a  ştampilelor de control ale secţiilor de votare.

comments

comments
Leave a Reply

avatar

Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza