full screen background image

19 martie – Ziua Paşaportului Românesc

pasaport romanesc     Exercitarea dreptului la „liberă circulaţie” în străinătate se face prin legitimarea la trecerea frontierelor cu documente care certifică identitatea, cetăţenia şi calitatea titularului.

Documentul de călătorie românesc denumit “paşaport” este menţionat pentru prima dată în Regulamentul Organic din Principatele Române, Ţara Românească şi Moldova, în anul 1830, când s-a recunoscut libertatea românilor de a călători peste graniţele Dunării şi ale Imperiului Habsburgic.

Legea asupra paşapoartelor – prima lege modernă în domeniu – a fost promulgată prin Înaltul Decret Regal nr.1758 din 19.03.1912. De aceea, în anul 2006, ministrul administraţiei şi internelor a aprobat ca data de 19 martie să fie instituită Zi Aniversară a Paşaportului Românesc.

În timp, au fost introduse mai multe tipuri de paşapoarte: diplomatice (în anul 1920), colective şi de serviciu (în anul 1941).

În anul 1948, activitatea de eliberare a paşapoartelor a revenit în exclusivitate Ministerului Afacerilor Interne. Regimul sever al călătoriilor în străinătate a fost menţinut până în decembrie 1989. Astfel, prin Decretul – Lege nr.10/1990 s-au desfiinţat vizele și s-au liberalizat călătoriile cetăţenilor români în străinătate.

În conformitate cu Ordonanţa nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, începând cu 01.01.2005, la nivel naţional, activitatea de paşapoarte a trecut în subordinea instituţiei prefectului.

În vederea alinierii la practica europeană în materie, a fost adoptată Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare, care reglementează condiţiile şi limitele în care cetăţenii români îşi pot exercita dreptul la liberă circulaţie în străinătate. Cetăţenilor români le-a fost garantat dreptul de a călători în străinătate, de a emigra şi de a reveni oricând în ţară.

Începând cu 01.01.2007, de când cartea de identitate valabilă poate constitui document de călătorie în statele membre ale Uniunii Europene, cetăţenii români au câştigat o mai mare libertate de circulaţie.

Conform Regulamentului (CE) nr. 2252/2004 al Consiliului Europei, din data de 31.12.2008,  România, ca stat membru UE, a început să emită paşapoarte electronice. Din luna februarie 2010 se pot depune documente, respectiv obţine paşapoarte simple electronice/ temporare şi la misiunile diplomatice ale României în străinătate.

Valabilitatea paşaportului electronic este de 5 ani, iar pentru minori cu vârsta sub 12 ani – 3 ani. Termenul de eliberare este de 14 zile calendaristice, taxele fiind 283 lei pentru paşapoartele cu valabilitate 5 ani, respectiv 258 lei pentru cele cu valabilitate 3 ani.

Paşapoartele simple electronice sunt tipărite de către Centrul Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice Bucureşti.

Persoanele care trebuie să călătorească urgent în străinătate pot depune concomitent/ separat cerere pentru eliberarea unui paşaport simplu temporar. Valabilitatea acestui document este de 12 luni, termenul de eliberare fiind între 2 ore şi 3 zile lucrătoare, taxele însumând 218 lei.

În judeţul Suceava, sistemul de emitere a noilor tipuri de paşapoarte a fost introdus la data de 23.11.2009. De atunci, prin ghişeele serviciului și la punctul de lucru mobil din municipiul Rădăuți, s-au primit şi soluţionat 97.921 cereri pentru paşapoarte simple electronice şi 87.913 cereri pentru paşapoarte simple temporare. De asemenea, s-au verificat si aprobat 25.942 cereri de eliberare a paşapoartelor simple electronice depuse la misiunile diplomatice ale României din străinătate.

comments

comments
Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza