full screen background image

Informare despre importanţa protecției datelor cu caracter personal, prezentată la Prefectura Suceava

prefectura     În data de 28 ianuarie 2016, se aniversează împlinirea a 35 de ani de la adoptarea de către Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei la Strasbourg a primului instrument juridic în domeniul protecției datelor: Convenția nr. 108, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea automată a datelor cu caracter personal, iar organismul european a decis celebrarea Zilei protecției datelor cu caracter personal, în ziua de 28 ianuarie a fiecărui an.

În ședința Colegiului Prefectural din 28 ianuarie, prefectul județului Suceava, Constantin HARASIM, a prezentat o informare referitoare la importanța prelucrării datelor cu caracter personal.

Convenția a instituit principiile prelucrării datelor cu caracter personal (garanţii privind calitatea datelor), potrivit cărora datele trebuie să fie:
• colectate si prelucrate în mod corect si legal;
• colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu pot fi utilizate ulterior în mod
incompatibil cu aceste scopuri;
• adecvate, pertinente și neexcesive în raport cu scopurile pentru care sunt colectate;
• exacte și, dacă este cazul, actualizate;
• păstrate strict pentru o durată ce nu o depășește pe cea necesară scopurilor pentru care ele au fost colectate.

Totodată, având în vedere prejudiciile pe care le poate suporta o persoană prin prelucrarea datelor de către terți, Convenţia a reglementat noțiunea datelor cu caracter personal speciale și a interzis prelucrarea acestor date.

Potrivit Convenției următoarele date sunt considerate categorii speciale de date: cele referitoare la originea rasială, opinii politice, convingeri religioase sau de altă natură, datele referitoare la starea de sănătate sau viață sexuala ori cele referitoare la condamnările penale.

comments

comments
Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza