full screen background image

Consilierii locali fălticeneni se vor întruni vineri, în ședință ordinară

clf 2901 1     Consilierii locali fălticeneni se vor întruni în ședință ordinară, vineri, 29 ianuarie, începând cu ora 15.00.

Pe ordinea de zi sunt 16 proiecte de hotărâre și 4 adrese.

1. Procesele – verbale ale sedintelor din data de 15.12.2015, 21.12.2015, 31.12.2015 si 08.01.2016;
2. Proiect de hotarare privind repartizarea prin închiriere a unei locuinte pentru tineri destinate închirierii – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei municipiului Falticeni si a statelor de functii ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Falticeni si ale unitatilor subordonate – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;
4. Proiect de hotarare privind transformarea unui post din cadrul Spitalului Municipal Falticeni – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;
5. Proiect de hotarare privind aprobarea numarului asistentilor personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2016 – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;
6. Proiect de hotarare privind organizarea retelei scolare a unitatilor de învatamânt preuniversitar din municipiul Falticeni pentru anul scolar 2016 – 2017- initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;
7. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de lucrari de interes local, întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;
8. Proiect de hotarare privind completarea Inventarului bunurilor imobile care apartin domeniului privat al Municipiului Falticeni – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;
9. Proiect de hotarare privind trecerea unui imobil din domeniul privat al Municipiului Falticeni în domeniul public al acestuia si stabilirea destinatiei de locuinta sociala – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;
10. Proiect de hotarare privind darea în administrare Spitalului Municipal Falticeni a unor imobile, proprietatea privata a Municipiului Falticeni – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;
11. Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a unei suprafete de teren, proprietatea privata a Municipiului Falticeni, in vederea construirii unei locuinte – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;
12. Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 17/5013/13.04.2010- initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;
13. Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii sumei de 250.000 lei din excedentul bugetului pe anul 2015 al activitatii finantate integral din venituri proprii „Piata Agroalimentara” ca venit la bugetul local pe anul 2016 – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;
14. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016 – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;
Anexe – proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016
Anexe – proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016
15. Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii Concursului de colectare selectiva “ Participa activ…colecteaza selectiv” în unitatile de învatamânt din Municipiul Falticeni – etapa a II –a – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;
16. Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii navetei personalului didactic si didactic auxiliar pentru luna DECEMBRIE 2015 – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;
17. Raport de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului municipiului Falticeni.
18. Raport privind activitatea asistentilor personali desfasurata in semestrul II al anului 2015.
19. Adresa Fundatiei Caritatea înregistrata sub nr.1562/20.01.2016.
20. Adresa privind solicitarea depunerii declaratiilor de interese personale si a rapoartelor anuale de activitate înregistrata sub nr. 1673/21.01.2016.

comments

comments
Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza