full screen background image

11 persoane depistate muncind “la negru”, în luna noiembrie

munca la negru     În luna noiembrie, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava au efectuat un 379 de controale, din care 247 în domeniul relaţiilor de muncă şi 132 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Pentru deficienţele constatate, au fost aplicate un 333 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 194.800 de lei.

În domeniul Relaţiilor de Muncă, s-au efectuat un 247 de controale, în urma cărora s-au aplicat 106 amenzi, în valoare de 165.800 de lei.

În luna noiembrie, au fost depistate 157 de persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, din care o persoană al cărei contract individual de muncă nu a fost transmis în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii; 145 de persoane ale căror contracte individuale de muncă au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor fără respectarea termenului legal; 11 persoane fără forme legale de angajare care îşi desfăşurau activitatea la 9 angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 90.000 lei.

Deficienţe frecvent constatate în domeniul relaţiilor de muncă au fost neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă; netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor; netransmiterea modificărilor intervenite în registrul general de evidenţă a salariaţilor;  nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară;
* nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor prestate de fiecare salariat; nerespectarea prevederilor legale privind acordarea concediilor de odihnă; nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal.

În domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă, inspectorii de muncă au efectuat 132 de controale.

În urma controalelor efectuate, s-au aplicat 227 de sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 29.000 de lei.

Printre deficienţele constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă sunt
plan de prevenire şi protecţie lipsă sau incomplet; neutilizarea echipamentului de protecţie; instruire insuficientă; nu sunt stabilite prin fişa postului atribuţiile şi răspunderile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru toţi lucrătorii.

În luna noiembrie la Inspectoratul Teritorial de Muncă au fost comunicate un număr de 14 evenimente soldate cu incapacitate temporară de muncă a lucrătorilor.

Inspectorul Şef al Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava, Romeo Butnariu, a precizat că, la 1 decembrie 2015, figurează ca fiind înregistrate 120.674 de contracte individuale de muncă active,  din care 111.922 pe durată nedeterminată şi 8.752 pe durată determinată.

comments

comments
Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza