full screen background image

Autorităţile sucevene ar putea anula 50% din majorările de întârziere aferente obligaţiilor către bugetul local

plata taxe     Autorităţile locale din municipiul Suceava iau în calcul reducerea cu 50% a majorărilor de întârziere rezultate ca urmare a neachitării la termen a obligaţiilor de plată principale datorate de contribuabilii persoane fizice şi persoane juridice, restante la 30 septembrie 2015.

Un proiect de hotărâre în acest sens va fi pus pe masa deliberativului municipal, în şedinţa ordinară de la finele lunii,  demersul având loc în baza Ordonanţei  de Urgenţă a Guvernului nr. 44 din 14 octombrie de 2015, privind acordarea unor facilităţi fiscale, act normativ care consacră o diminuare de maxim 73,3% a obligaţiilor cu pricina.

Astfel, potrivit iniţiativei legislative de interes local amintite, în  categoria obligaţiilor pentru care se acordă diminuarea intră impozitul şi taxa pe clădiri; impozitul şi taxa pe teren; impozitul pe mijloacele de transport; taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate; taxa de afişaj în scop de reclamă şi publicitate; taxa de salubritate; impozitele pe spectacole; taxa hotelieră; taxa pentru folosirea terenului proprietate a statului român; taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de construire, precum şi alte impozite şi taxe reglementate de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

“Ţinând cont de interesul general de susţinere a creşterii economice, prin sprijinirea contribuabililor aflaţi în dificultate, consider că este oportun să se acorde anularea a 50% din majorările de întârziere aferente obligaţiilor de plată reprezentând impozite şi taxe locale restante. Prin acordarea acestei facilităţi fiscale se vor încasa la bugetul  local sume atât din impozite şi taxe, cât şi din debitele şi majorările de întârziere aferente, cele rezultate din raporturi juridice contractuale şi din amenzi, întrucât  achitarea respectivelor debite este o condiţie în vederea acordării facilităţii în cauză”, susţine primarul Ion Lungu.

Pentru a beneficia de noua facilitate, doritorul va depune cererea de anulare a majorărilor de întârziere până pe 30 iunie anul viitor, iar în cazul persoanelor juridice aceasta va fi însoţită, obligatoriu, şi de balanţa de verificare analitică pentru luna precedentă înaintării cererii.

O altă condiţie este aceea ca autorul cererii să-şi stingă, prin orice modalitate prevăzută de lege, până pe 31 martie 2016, toate obligaţiile de plată principale, inclusiv chiriile, redevenţele şi amenzile.

La fel, obligatoriu va fi stinsă o cotă de 50% din majorările de întârziere aferente obligaţiilor de plată reprezentând impozite şi taxe reglementate de Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal.

Totodată, contribuabilii în cauză vor trebui să-şi achite toate majorările de întârziere aferente obligaţiilor de plată rezultate din raporturi juridice contractuale, stinse urmând a fi şi obligaţiile principale de plată pentru perioada 30 septembrie 2015-31 martie 2016.

De asemenea, până la data înaintării cererii de scutire, persoanele fizice şi persoanele juridice solicitante vor trebui să aibă depuse toate declaraţiile fiscale.

comments

comments
Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza