full screen background image

USV prezintă stadiul de implementare al proiectului MANSID

usv sigla     Universitatea “Ştefan cel Mare” va prezenta luni, 9 noiembrie, ora 11:00, în Amfiteatrul Dimitrie Leonida, corp D, stadiul actual de implementare a proiectului „Centrul integrat de cercetare, dezvoltare și inovare pentru Materiale Avansate, Nanotehnologii și Sisteme Distribuite de fabricație și control” (Acronim MANSiD).

Proiectul este cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), în baza contractului de finanțare încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare, în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competivității Economice.

Valoarea totală a proiectului este de 31.460.699 lei, din care asistență financiară nerambursabilă acordată de FEDR este de 26.823.391,97 lei și cea
acordată Guvernul României este de 4.637.307,03 lei.

Proiectul se implementează pe o durată de 9 de luni.

Obiectivul general al proiectului este creșterea capacității de cercetare-dezvoltare și inovare multi-disciplinară și inter-disciplinară prin dezvoltarea infrastructurii specifice și atragerea de tineri cercetători și specialiști de înaltă calificare, atât pentru Universitate cât și pentru firmele care au departamente de cercetare și dezvoltare în zona de Nord-Est a României.

Investiția menită sa răspundă acestui obiectiv strategic este reprezentată de crearea unei noi infrastructuri de cercetare-dezvoltare intitulată „Centrul Integrat de cercetare, dezvoltare și inovare pentru Materiale Avansate, Nanotehnologii și Sisteme Distribuite de fabricatie și control” (MANSID) însumând 11 laboratoare de cercetare, dotate prin prezentul proiect cu minim 137 de echipamente de cercetare-dezvoltare, din care 21 de echipamente au valori peste
100 000 euro.

Laboratoarele componente abordează următoarele direcții de cercetare:

L1. Laborator de materiale avansate multifuncționale

L2. Laborator pentru nanotehnologii de stocare și procesare a informației

L3. Laborator pentru cercetări avansate privind caracterizarea materialelor metalice şi nemetalice

L4. Laborator pentru cercetări privind finisarea magneto-reologică a materialelor utilizate în industria optică, electronică şi a materialelor ceramice si compozite

L5. Laborator pentru cercetări privind tehnologiile avansate de prelucrare cu roboți şi sisteme flexibile

L6. Laborator de cercetări privind tehnologiile performante de fabricație si management integrat

L7. Laboratorul de mașini inteligente și vizualizarea informației

L8. Laborator de dezvoltare a aplicațiilor distribuite de monitorizare şi control a proceselor industriale

L9. Laborator de cercetări privind sistemele de simulare, integrare şi testare „hardware -in-the-
loop”- HIL pentru controlul prototipuri rapide

L10. Laboratorul de inventică și transfer tehnologic

L11. Laborator de incubare a afacerilor

Pentru detalii suplimentare, îl puteţi contacta pe prof.univ.dr. Mihai DIMIAN, la tel. 0745013448,e-mail dimian@usm.ro.

comments

comments
Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza