full screen background image

Campanie a Inspectoratului de Muncă, privind exercitarea unor activităţi de către zilieri

ITM     În perioada 28 septembrie – 2 octombrie, Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava a desfăşurat Campania la nivel naţional privind respectarea de către angajatori a prevederilor Legii nr.52/2011, privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, şi a prevederilor legale privind prevenirea şi combaterea exploatării copiilor/tinerilor prin muncă.

Obiectivele campaniei au fost: Identificarea beneficiarilor care folosesc zilieri şi luarea măsurilor care se impun pentru nerespectarea de către aceştia a prevederilor Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional, cu modificările şi completările ulterioare şi a normelor metodologice de aplicare a acestei legi; Creşterea gradului de conştientizare al beneficiarilor şi a zilierilor care desfăşoară activităţi cu caracter ocazional în domeniile stabilite de legiuitor, în ceea ce priveşte necesitatea aplicării şi respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă, stipulate de Legea nr.52/2011, cu modificările şi completările ulterioare; Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către beneficiarii din domeniile controlate, a prevederilor Legii nr.52/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi a normelor de aplicare a acesteia; Identificarea beneficiarilor care utilizează munca copiilor şi a tinerilor fără respectarea prevederilor Legii nr.52/2011, cu modificările şi completările ulterioare; Identificarea beneficiarilor care folosesc zilieri în condiţiile în care se impunea încheierea contractelor individuale de muncă şi luarea măsurilor care se impun pentru respectarea de către beneficiarii din domeniile care fac obiectul campaniei, a prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă; Determinarea beneficiarilor de a respecta obligaţia de a înfiinţa, completa registrul de evidenţă a zilierilor şi de a transmite un extras al acestuia la inspectoratul teritorial de muncă în raza căruia societatea îşi are sediul, în termenul legal.

Şeful Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava, Romeo Butnariu, a precizat că grupul ţintă a fost reprezentat de beneficiarii la care se prestează munca necalificată cu caracter ocazional, în domeniile prevăzute în Clasificarea activităţilor din economia naţională, actualizată şi în corformitate cu prevederile art.11 din lege.

La acţiune au participat un 16 inspectorii de muncă, care au controlat 17 beneficiari.

În urma verificărilor efectuate, s-au aplicat 10 sancţiuni contravenţionale, la 5 beneficiari, valoarea amenzilor aplicate fiind de 47.800 de lei.

În ceea ce priveşte domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă, la acţiune au participat 6 inspectori de muncă, care au controlat 10 beneficiari.

În urma verificărilor efectuate, s-au aplicat 5 sancţiuni contravenţionale, la 5 beneficiari.

comments

comments
Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza