full screen background image

Parteneriate între USV şi firme din Regiunea Nord-Est, pentru stagii de practică ale studenţilor

usv fain     Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava organizează, în cadrul proiectului „Programe de studii flexibile și competitive pentru IT&C în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est (CompetIT&C)”, ID POSDRU/156/1.2/G/138873, o sesiune de selecție a companiilor care doresc să participe la derularea unor module de practică, pentru studenți și masteranzi în domeniile Calculatoare și Tehnologia Informaţiei, Inginerie Electronică şi Telecomunicații, Informatică, Automatizări și Calculatoare, Inginerie Electrică.

Stagiile se vor avea durata de minimum o săptămână (maximum 30 de zile), iar durata medie a activității nu poate depăși 8 ore/zi.

Activitatea își propune să sprijine achiziția de competențe de către studenții şi masteranzii din domeniul IT în vederea unei mai bune inserții pe piața muncii după finalizarea studiilor și, în egală măsură, să faciliteze dialogul între universități și companii pentru sincronizarea programelor de studii cu cerințele actuale și viitoare ale mediului de afaceri și ale industriei de IT din Regiune.

Criteriile minime pe care trebuie să le îndeplinească firmele interesate sunt următoarele:
1. să deruleze activități în județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava sau Vaslui;
2. să aibă obiect de activitate sau departamente cu activitate în domeniile: Calculatoare și Tehnologia informației, Inginerie Electronică şi Telecomunicații, Informatică, Automatizări și calculatoare, Inginerie electrică.
3. să aibă structuri departamentale;
4. să aibă în vedere lărgirea structurii existente/dezvoltarea companiei.

Transmiterea intenției de participare se poate face prin completarea anexei de înscriere în program (http://www.usv.ro/fisiere_utilizator/file/anunturi/2015/Anexa_inscriere_in_program.doc ) și transmiterea până la data de 13 octombrie 2015 la următoarele date de contact: dimian@usm.ro  și prin poștă la adresa Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, Corp E, Birou E006, str. Universității nr. 13, Suceava, Cod 720229.
Informații și detalii suplimentare pot fi oferite la e-mail dimian@usm.ro , telefon: 0230 522 978  / int. 520.

Coordonator proiectului este prof.univ.dr. Mihai Dimian.

comments

comments
Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza