full screen background image

Încă 20.000 de suceveni trebuie să îşi ridice cardurile de sănătate

cas 2408     Casa de Asigurări mai are de distribuit 20.000 de carduri de sănătate către asigurații din județul Suceava.

În această cifră sunt incluse atât persoanele care nu au ridicat documentul, cât și cele care l-au pierdut.

Purtătorul de cuvânt al instituției, Anda Sălăgean, a declarat, marţi, că, în ultima perioadă, media zilnică a cardurilor eliberate este de 40.

Sălăgean: “Cardul a devenit obligatoriu din data de 1 mai 2015. Până la 1 septembrie, a fost o perioadă de acomodare cu sistemul cardului. Acordăm asistenţă continuă furnizorilor şi asiguraţilor, pentru orice problemă întampinată la utilizarea cardului. Începand cu luna mai a.c., este asigurată asistenţa tehnică, de specialiştii Compartimentului IT, atât pentru asiguraţi, cât şi pentru furnizorii de servicii medicale. De asemenea, furnizorii care întâmpină probleme legate de utilizarea cardului de sănătate au la dispoziţie si Helpdesk-ul din cadrul CNAS, pentru a solicita lămuriri şi ajutor, 24 de ore din 24, 7 zile din 7.

Procesul de tipărire şi distribuire a cardurilor de sănătate este continuu. Acesta este motivul pentru care întotdeauna vor exista, la casele judeţene, carduri ale asiguraţilor cărora nu le-au putut fi înmânate prin servicii poştale.

Din cele aproximativ 407.000 de carduri naţionale tipărite pentru persoanele asigurate din judeţul Suceava, au fost returnate de către operatorul de servicii poştale instituţiei noastre un număr de 20.950 de carduri naţionale, care nu au putut fi înmânate beneficiarilor.

Din cele 20.950 carduri naţionale returnate de operatorul poştal la sediul CAS Suceava, în perioada 9 ianuarie – 24 august a.c., instituţia noastră a distribuit 7.735 de carduri naţionale persoanelor asigurate care le-au solicitat. În ultima perioadă, media zilnica a cardurilor eliberate de instituţia noastrp este de 40 de carduri, programul de lucru cu publicul fiind de luni până joi, între orele 09-15, şi vineri, între orele 09-13.

În perioada 1 mai – 24 august a.c., au fost eliberate 2.216 adeverinţe de înlocuire a cardului naţional, pentru asiguraţii care au pierdut/deteriorat cardul şi 890 de adeverinţe înlocuitoare pentru asiguraţii care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conştiinţă, acest card. De asemenea, în acelaşi interval, instituţia noastră a eliberat 5.004 adeverinţe care atestă calitatea de asigurat pentru cei care nu au primit cardul naţional.

În prezent, sunt în curs de distribuire de către operatorul de servicii poştale un număr de 1.700 de carduri tipărite pentru cei care au pierdut cardul şi au solicitat CAS Suceava adeverinţe de înlocuire.

Astăzi, sunt ridicate de către operatorul de servicii poştale, în vederea distribuirii, un număr de 19.952 de carduri naţionale pentru asiguraţii CAS Suceava.

Până la această dată, la nivelul judeţului au fost activate un număr de 222.411      carduri, iar implementarea acestui sistem decurge în limite normale.

Rugăm asiguraţii care au card naţional să nu solicite Casei de Asigurări de Sănătate Suceava adeverinţe de asigurat, deoarece dovada de asigurat este cardul naţional.

De asemenea, rugăm asiguraţii să anunţe CAS Suceava, prin depunere/transmitere de documente doveditoare, orice modificare a calităţii de asigurat, pentru ca insituţia noastră să poata opera în timp util aceste informaţii.”

Începând cu data de 1 septembrie 2015, cardul naţional de sănătate devine unicul instrument de decontare şi validare a serviciilor medicale în sistemul public de sănătate, pentru asiguraţii cu vârsta de peste 18 ani.

Asiguraţii care nu au intrat încă în posesia cardului pot să verifice dacă li s-a emis acest document prin accesarea serviciului pus la dispoziţie de CNAS, la adresa http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html, sau se pot adresa caselor de asigurări de sănătate în evidenţa cărora se află pentru verificare şi, după caz, eliberarea cardului de sănătate.

Asiguraţii cărora până la această dată nu li s-a emis cardul de sănătate pot beneficia de servicii medicale fără prezentarea acestuia.

Asiguraţii care au pierdut sau deteriorat cardul de sănătate vor solicita eliberarea unui card duplicat la CAS, unde vor depune o cerere şi vor plăti contravaloarea noului card şi a cheltuielilor de distribuire prin servicii poştale, în valoare de 15,5 lei.

Până la primirea noului card de sănătate, asiguraţtii vor avea acces la servicii medicale în baza unei adeverinţe de înlocuire a cardului de sănătate ce li se va înmana în momentul în care vor depune cererea pentru emiterea cardului duplicat.

Asiguraţii care, din motive personale sau religioase, refuză utilizarea cardului de sănătate, vor depune o cerere în scris la CAS în care vor menţiona motivele refuzului şi vor restitui cardul de sănătate, în cazul in care l-au primit. Accesul la servicii medicale se va realiza pentru aceşti asiguraţi în baza unei adeverinţe de înlocuire a cardului de sănătate, cu termen de valabilitate 3 luni. Adeverinţa nu trebuie să rămână la furnizorul de servcii medicale, ea va fi prezentată ori de câte ori asiguratul solicită un serviciu.

Pentru asiguraţii care împlinesc vârsta de 18 ani şi/sau dobândesc calitatea de asigurat, se generează automat din sistem comanda de tipărire şi distribuire a cardului de sănătate. Nu este necesară solicitarea în scris a asiguratului pentru eliberarea cardului. Aceştia vor primi cardul naţional de sănătate prin servicii poştale, la domiciliul înscris în cartea de identitate.

 

comments

comments
Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza