full screen background image

Peste 1.600 de locuri în învățământul profesional de stat, pentru anul școlar 2015-2016

inspectorat scolar     În vederea fundamentării cifrei de școlarizare la învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2015-2016, în Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Judeţean (IŞJ) Suceava s-au analizat cererile operatorilor economici și s-au stabilit unitățile de învățământ care pot asigura formarea profesională.

În luna decembrie 2014, agenţii economici din judeţ au transmis IŞJ Suceava, prin intermediul unităţilor şcolare cu care colaborează, un număr de 1.903 solicitări, pentru 27 de calificări profesionale.

Inspector şcolar general, prof. Gheorghe Lazăr,  a precizat că au fost avizate 1636 (86%) de locuri, dintre care 180 alocate învățământului special, pentru 20 de calificări.

Criteriile avute în vedere pentru stabilirea unităților de învățământ cărora le-au fost repartizate în anul şcolar 2015-2016 cele 1.636 de locuri, au fost: existența autorizării de funcționare provizorie/ acreditare pentru calificarea profesională solicitată de agentul economic, existența resursei umane calificate pentru fiecare domeniu profesional, existența resurselor materiale necesare organizării activităţilor în laboratorul tehnologic și instruirii practice săptămânale, existența parteneriatelor de colaborare cu agenții economici.

Ca urmare a solicitării unui număr mic de locuri pentru unele calificări (ex. morar, frigotehnist, lucrător hotelier, operator în industria malțului și a berii etc.), nu s-au putut constitui clase.

Unitățile școlare și agenții economici vor fi informați cu privire la cifrele/calificările alocate, pentru a încheia contractele –cadru, în conformitate cu Metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional cu durata de 3 ani, aprobată prin OMEN nr. 3136/02.2014.

În data de 21 ianuarie 2015, cifrele se școlarizare pentru învățământul profesional și tehnic (liceu tehnologic zi și seral, școală profesională, stagii de practică, învățământ postliceal și de maiștri) vor fi analizate și avizate de către Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului  Social (CLDPS)  Suceava.

Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social este o structură managerială consultativă care activează în sprijinul inspectoratului şcolar pentru creșterea relevanței și calității învăţământului profesional şi tehnic. CLDPS are în componenţă reprezentanți ai autorităților locale, AJOFM, organizațiilor patronale, sindicatelor, inspectoratului şcolar, ONG-uri.

comments

comments
Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza