full screen background image

De la ora 11.00, ultima şedinţă din acest an a Consiliului Judeţean

cj sv 2807     Consilierii județeni se întrunesc, luni, în ultima şedinţă ordinară din acest an.

Unul dintre proiecte vizează stabilirea nivelurilor taxelor şi tarifelor de competenţa Consiliului Judeţean pe anul 2015.

Direcţiile compartimentele, birourile şi serviciile de specialitate din aparatul propriu, precum şi instituţiile subordonate vin cu propuneri de majorare, diminuare sau păstrare la acelaşi nivel a taxelor şi tarifelor din 2014, la unele dintre ele renunţându-se şi, pe de altă parte,  fiind avansate unele noi.

Astfel, nivelul taxelor pentru eliberarea certificatelor de urbanism, avizelor şi autorizaţiilor din domeniul construcţiilor nu vor fi modificate,  la fel urmând a se întâmpla şi cu taxa de verificare, identificare şi eliberare a adeverinţelor din arhiva Consiliului Judeţean, precum şi cu tarifele percepute de Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri şi Regia Autonomă Aeroportul „Ştefan cel Mare”.

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor propune introducerea taxei de verificare a persoanei în evidenţă informatică, renunţând la taxa pentru verificarea dosarului de reconstituire şi întocmire a actelor de stare civilă, taxa extrajudiciară de timbru, tariful pentru consultanţă juridică pe linie de stare civilă, cât şi la tariful de redactate a cererilor de chemare în judecată.

Direcţia de Administrare a Domeniilor Public şi Privat al judeţului Suceava propune anularea tarifelor stabilite pe categorii de locatari, introducându-se unele noi, precum cele de închiriere a sălii de expoziţie din „Casa prieteniei”; amenajarea de parcuri de distracţii şi jocuri de noroc; amplasarea pe teren a suporturilor de reclamă şi publicitate; amplasarea de mash-uri pe clădirile proprietate a judeţului.

Direcţia renunţă la tariful pentru terenuri închiriate reprezentanţelor oficiale internaţionale şi la tariful pentru spaţiul destinat activităţii de tip restaurant.

Printre altele, Muzeul Bucovinei intenţionează să crească tarifele percepute pentru adulţi la vizitarea Cetăţii de Scaun şi Muzeul Satului Bucovinean, propunând tarife noi la vizitarea expoziţiilor permanente, Sălii tezaur, la închirierea sălii de festivităţi, precum şi pentru organizarea de evenimente în Sala tezaur.

Centrul cultural „Bucovina” micşorează tarifele pentru transport cu microbuzul, închirierea sălii de balet.

Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera” propune un nou tarif, respectiv cel de emiterea duplicatului pentru permisul pierdut, abandonând tarifele pentru împrumut interbibliotecar şi de copiere, multiplicare şi listare documente.

Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava nu va mai percepe tariful pentru fişa de consultaţie în ambulatoriu., dar propune introducerea uni tarif nou, respectiv cel de servirea mesei la cerere, adică numai a celei de prânz sau integral, pe întreaga zi.

Camera Agricolă Judeţeană cere Consiliului Judeţean să aprobe majorarea tarifelor pentru cursurile de calificare, intenţionând să renunţe la tarifele pentru întocmirea proiectelor finanţate din FEADR, de întocmire de dosar pentru cererea de plată, cât şi a celui de eliberare a carnetului de tractorist.

Consiliul Judeţean propune majorarea tarifelor pentru închirierea sălilor de şedinţă „Bucovina” şi „Ştefan cel Mare”, din clădirea Palatului Administrativ.

Tot executivul judeţean propune ca din sumele încasate de către titularii dreptului de administrare a bunurilor proprietate publică a judeţului Suceava, ca urmare a închirierii sau concesionării, 50% din valoarea lor să fie virate la bugetul judeţean.

Pe ordinea de zi sunt următoarele proiecte:

– Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier județean.
– Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor județului Suceava, la data de 12 decembrie 2014.
– Proiect de hotărâre privind validarea modificărilor aduse bugetului propriu al județului Suceava și bugetului Camerei Agricole Județene Suceava, pe anul 2014, prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Suceava nr. 839/2014.
– Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul special.
– Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Suceava.
– Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului – cadru al contractului  de voluntariat pentru salvatorii montani atestați care încheie contracte cu Consiliul Județean Suceava și își desfășoară activitatea în cadrul Biroului SALVAMONT al Serviciului CNIPT din cadrul Direcției managementul proiectelor.
– Proiect de hotărâre privind eliberarea licenței de traseu pentru curse regulate speciale unui operator de transport.
– Proiect de hotărâre privind întocmirea unui studiu de oportunitate și a documentației de atribuire privind concesionarea unei suprafețe de teren proprietate publică a Județului Suceava, situată în incinta Spitalului Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava.
– Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Regiei Autonome Aeroportul „Ștefan cel Mare” Suceava a unor echipamente aeroportuare, proprietate privată a Județului Suceava.
– Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Județului Suceava în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, a unui bun imobil  aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava.
– Proiect de hotărâre privind transmiterea unor bunuri proprietate privată a Județului Suceava situate în municipiul Vatra Dornei, strada Tudor Vladimirescu, nr. 10, județul Suceava, din administrarea Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Suceava în administrarea Clubului Sporturilor de Iarnă Vatra Dornei.
– Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor și tarifelor de competența Consiliului Județean Suceava, pentru anul 2015.

comments

comments
Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza