full screen background image

Continuă acţiunea de restituirea a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist

florin-sinescu-1     La Instituţia Prefectului-judeţul Suceava, a avut loc, marţi, şedinţa cu reprezentanţii prefectului în comisiile locale de inventariere din judeţul Suceava, pentru a se analiza stadiu inventarierii terenurilor în baza Legii 165/2013, privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare.

Astfel, din cele 114 unităţi administrativ teritoriale din judeţul Suceava, un număr de 20 au documentaţii finalizate, verificate şi integrate în baza de date naţională: Bogdăneşti, Boroaia, Capu Câmpului, Ciocăneşti, Crucea, Dărmăneşti, Frătăuţii Noi, Frumosu, Fundu Moldovei, Grăniceşti, Mitocu Dragomirnei, Muşeniţa, Păltinoasa, Pătrăuţi, Sadova, Stroieşti, Ulma, Valea Moldovei, Vama, Vatra Moldoviţei.

La aceste unităţi administrativ teritoriale îşi vor relua activitatea comisiile locale de fond funciar, urmând astfel ca cererile nesoluţionate să fie analizate şi înaintate comisiei judeţene de fond funciar.

Un număr de 38 de primării au documentaţiile, depuse la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Suceava, în curs de finalizare, în diverse stadii de verificare şi corectare.

56 de unităţi administrativ teritoriale din județ au documentaţiile în lucru la comisiile de inventariere, urmând ca, până la data de 15 noiembrie 2014, să fie finalizată acțiunea de depunere a acestora la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Suceava.

Suma destinată cofinanţării prevăzute la alin. (1) se calculează în cuantum fix de 6 lei per hectar pentru toată suprafaţa unităţii administrativ-teritoriale şi este virată de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în limita fondurilor disponibile, în contul unităţii administrativ-teritoriale.

Virarea sumei se face la data încheierii acţiunii de inventariere a terenurilor care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate de pe întreaga unitate administrativ-teritorială, cu condiţia ca documentaţia să fie avizată de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară şi în ordinea priorităţilor stabilite de către prefect.

“Primarii trebuie să aibă în vedere că în funcţie de finalizarea operaţiunilor de inventariere prevăzute în conţinutul Legii nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare şi a normelor de aplicare a acesteia aprobate prin HGR nr. 401/2013, se poate relua activitatea comisiei locale de fond funciar. Apreciez ca oportună finalizarea până pe data de 15 noiembrie a activităţii de inventariere şi predare a documentaţiei pentru înregistrare în baza de date a ANCPI dat fiind faptul că, ulterior acestei operaţiuni, se va putea solicita acordarea sumelor cerute anterior, pentru fiecare comună din judeţul Suceava conform datelor transmise de primării”, a precizat Florin Sinescu, prefectul județului Suceava.

comments

comments
Leave a Reply

avatar

Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza