full screen background image

Inspectorii de muncă, sancţiuni pentru nerespectarea egalităţii de şanse şi de tratament

Romeo Butnariu seful ITM Suceava     Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava a desfăşurat, în cadrul unei campanii naţionale, acţiuni de verificare a modului de respectare a prevederilor Legii nr.202 din 2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi.

Inspectorul şef, Romeo Butnariu, informează că verificările au vizat pe angajatorii din domeniul public şi privat, la aceştia inspectorii de muncă suceveni efectuând 18 controale.

În urma descinderilor la angajatorii din sănătate, învăţământ, administraţie publică, comerţ, construcţii, extracţia de minereuri metalifere, lucrătorii ITM au aplicat 2 sancţiuni contravenţionale.

Controlorii au cerut stabilirea de măsuri pentru interzicerea discriminărilor bazate pe criteriul de sex, precum şi sancţiuni disciplinare pentru angajaţii care încalcă demnitatea personală a colegilor lor prin crearea de medii degradante, de intimidare, ostilitate, de umilire sau ofensatoare ori prin acţiuni de discriminare.

Recomandată este inclusiv afişarea, în locuri vizibile, a drepturile pe care lucrătorii le au în ceea ce priveşte respectarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, în relaţiile de muncă.

Angajatorii au fost îndrumaţi cu privire la reglementările referitoare la hărţuire sau hărţuire sexuală la locul de muncă, atenţionând că maternitatea nu poate constitui un motiv de discriminare.

Campania Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava a urmărit eliminarea neconformităţilor constatate, cât şi creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor asupra obligaţiilor pe care aceştia le au pe linia promovări şi respectării egalităţii de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi, cât şi a angajaţilor, în legătură cu drepturile care decurg din actul normativ amintit.

Totodată au fost prelucrate prevederi privind anunţarea, organizarea concursurilor sau examenelor şi selecţia candidaţilor pentru ocuparea posturilor vacante; încheierea, suspendarea, modificarea şi încetarea raportului juridic de muncă ori de serviciu; stabilirea sau modificarea atribuţiilor din fişa postului; stabilirea remuneraţiei;  promovarea profesională; aplicarea măsurilor disciplinare; dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta etc.

comments

comments
Leave a Reply

avatar

Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza