full screen background image

Credite pentru sucevenii crescători de bovine

vaci     Agenţia de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură (APIA) Suceava eliberează adeverinţe beneficiarilor ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic, care intenţionează să acceseze credite pentru finanţarea activităţilor curente.

“Creditele oferă producătorilor agricoli posibilitatea utilizării de resurse financiare necesare activităţilor curente, până la efectuarea, de către APIA, a plăţii primelor pe exploataţie şi pe cap de animal, la care sunt îndreptăţiţi, conform legii”, a declarat directorul executiv Iacob Caciur, menţionând că, în acest sens, APIA a încheiat convenţii cu mai multe bănci.

Conform Ordinului nr. 1456 din 25 septembrie 2014, al ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Daniel Constantin, suma cuvenită beneficiarilor schemei decuplate de producţie în sectorul carne de bovine este de 300 de lei pe cap de animal.

Astfel, la solicitarea scrisă a fermierului, APIA eliberează o adeverinţă de înregistrare a acestuia din urmă, prin care se confirmă că beneficiarul a depus cerea de plată pentru ajutoarele naţionale tranzitorii la specia bovine, pentru anul 2014, că au fost făcute verificările necesare, evidenţiindu-se, totodată, şi numărul de animale pentru care se acordă sprijinul în cadrul schemei decuplate, respectiv prima pe cap de bovină.

De asemenea, în adeverinţă se precizează dacă solicitantul face obiectul excluderii de la plată şi dacă cererii i-au fost anexate toate documentele prevăzute de legislaţia în vigoare.

“Recomandăm potenţialilor beneficiari să îşi aleagă banca creditoare numai după un studiu atent al condiţiilor de creditare impuse de aceasta, astfel încât să se obţină creditul cel mai avantajos şi mai potrivit exploataţiei”, a precizat Iacob Caciur, directorul executiv al APIA Suceava.

Banca creditoare este obligată să respecte nivelurile costurilor aferente acordării creditelor pentru beneficiarii ajutoarelor naţionale tranzitorii, astfel încât dobânda finală să nu depăşească ROBOR 6M+4%, inclusiv comisioanele aferente de maxim 1%.

Creditele acordate fermierilor sunt garantate de Fondul de Garantare a Creditului Rural şi Fondul Naţional de Garantare a Creditului pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii.

comments

comments
Leave a Reply

avatar

Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza