full screen background image

Punctul internaţional de trecere a frontierei şi Biroul vamal de frontieră Vicovu de Sus, deschise pe 19 septembrie

punct de trecere a frontierei     În şedinţa de Guvern din data de 10 septembrie, s-a aprobat Proiectul de Hotărâre privind deschiderea Punctului internaţional de trecere a frontierei şi a Biroului vamal de frontieră Vicovu de Sus (Romania) – Krasnoilsk (Ucraina) şi pentru modificarea HG nr. 520/2013, privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Potrivit acestui act normativ, după realizarea infrastructurii şi asigurarea utilităţilor necesare în vederea desfăşurării în bune condiţii a traficului de frontieră, se va deschidere punctul de trecere a frontierei  pentru traficul internaţional de persoane şi a Biroului vamal de frontieră Vicovu de Sus (România) – Krasnoilsk (Ucraina), după următorul regim: trafic pietonal şi rutier (până la 3,5 tone), fără marfă, cu program de funcţionare între orele 08.00 – 20.00.

Spaţiile, utilate corespunzător, pentru desfăşurarea activităţii de control la punctul de trecere a frontierei între localităţile Vicovu de Sus (România) şi Krasnoilsk (Ucraina) se asigură cu titlu gratuit de către administratorul imobilului în care funcţionează punctul de trecere a frontierei, conform legii, iar costurile cu utilităţile aferente se achită de către administratorul imobilului şi se recuperează de la fiecare instituţie în parte, pe bază de protocol, în condiţiile legii.

Cheltuielile de personal, pentru dotări şi alte amenajări specifice se suportã de fiecare ordonator principal de credite pentru instituţiile care desfăşoară activităţi în punctul de trecere a frontierei, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu încadrarea în creditele bugetare anuale aprobate, potrivit legii.

Noul punct de trecere a frontierei va funcţiona cu un număr de 37de  poliţişti de frontieră (1 ofiţer şef de punct, 4 ofiţeri şi 32 de agenţi), 14 lucrători vamali (1 şef de birou vamal şi 13 funcţii publice teritoriale specifice de execuţie), precum şi posturi pentru personalul contractual.

Prefectul judeţului Suceava, Florin Sinescu, a stabilit termene şi sarcini precise ce trebuie realizate, în vederea deschiderii în data de 19 septembrie 2014 a punctului de trecere a frontierei  pentru traficul internaţional de persoane şi a Biroului vamal de frontieră Vicovu de Sus (România) – Krasnoilsk (Ucraina), după cum urmează:

– Efectuarea de marcaje rutiere pentru artera de comunicaţie intrare – ieşire, parcare personal, etc.; Realizează: Secţia Drumuri Naţionale Suceava; Termen: 01.09.-15.09.2014
– Curăţenie, toaletare spaţii verzi; Realizează: Primăria oraşului Vicovu de Sus; Termen: 01.09.-19.09.2014
– Amenajare spaţii necesare şi montarea de 4 toalete ecologice bărbaţi / femei, respectiv 2 pe intrare şi 2 pe ieşire; Realizează: Primăria oraşului Vicovu de Sus; Termen: 01.09.-18.09.2014
– Amenajarea unui spaţiu de siguranţă, îngrădit, pentru parcarea / depozitarea autovehiculelor indisponibilizate / confiscate; Realizează: Primăria oraşului Vicovu de Sus; Termen: 01.09.-18.09.2014

comments

comments
Leave a Reply

avatar

Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza