full screen background image

Şedinţa Consiliului Local Fălticeni, miercuri

cl falt 3001     Miercuri, 30 aprilie, de la ora 16, va avea loc Şedinţa ordinară a Consiliului Local Fălticeni.

Şedinţa se va desfăşura în Sala “Iorgu Radu” a Primăriei Fălticeni.

Proiectul ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2014 – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei bugetului Municipiului Falticeni la data de 31.03.2014 – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;

3. Proiect de hotărâre privind vânzarea unor suprafete de teren apartinând domeniului privat al municipiului Falticeni, cu respectarea dreptului de preemtiune al proprietarilor constructiilor – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;

4. Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului terenurilor apartinând domeniului privat al municipiului Falticeni pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 15/2003, aprobat prin HCL nr. 65/30.06.2005 – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;

5. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinta gratuita a unei suprafete de teren, proprietatea privata a Municipiului Falticeni, în vederea construirii unei locuinte – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;

6. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a contractului individual de munca al domnului Dascalescu Gheorghe, director al Muzeului de Arta „Ion Irimescu”– initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;

7. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a sumei de 4500 lei pentru tiparirea unor carti – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;

8. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenta familiei reprezentate de doamna Tîrdea Nicoleta – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice pentru luna MARTIE 2014 – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;

10. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Falticeni la concursul „Floare de Bucovina” 2014 – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;

11. Proiect de hotărâre privind acordarea Avizului prealabil de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal în vederea divizarii si construirii pe terenul în suprafata de 2437 m.p, situat pe str. Cuza Voda nr. 7– initiator, primar – primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului privind asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman.

Documentele şedinţei pot fi consultate pe siteul www.falticeni.ro, secţiunea administraţie (http://www.falticeni.ro/afphotn.php)

Proiectul de hotărâre privind interzicerea traficului greu pe strada Sucevei din municipiul Falticeni, în perioada 5 mai – 15 iunie, initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman, aflat iniţial pe ordinea de zi a şedinţei ordinare din data de 30 aprilie, a fost supus aprobării consilierilor locali în cadrul unei şedinţe extraordinare care a avut loc luni, 28 aprilie.

Dezbaterea  în avans a acestui proiect a fost motivată de urgentarea procedurilor pentru obţinerea avizelor necesare aplicării acestei restricţii temporare, proceduri care cad în sarcina constructorului.

comments

comments
Leave a Reply

avatar

Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza