full screen background image

Modificări pentru stabilirea drepturilor de pensie şi a unor îndemnizaţii

Casa de Pensii     Având în vedere dispoziţiile Legii nr.340/2013 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014, coroborat cu dispoziţiile Legii nr.263/2010 şi ale Legii nr.571/2003, în anul 2014, vor fi avute în vedere, pentru stabilirea drepturilor de pensie şi a unor îndemnizaţii, următoarele date:

– începând cu data de 01.01.2014,valoarea punctului de pensie este de 790,7 lei;

– indicele de corecţie prevăzut de art.170 din Legea nr.263/2010,este în anul 2014, de 1,07;

– câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014, potrivit art.16 din Legea nr.340/2013,este de 2.298 lei;

– cota contribuţiei individuale de asigurări sociale,datorată conform art.31 alin.2 din Legea nr.263/2010,este de 10,5%, indiferent de condiţiile de muncă;

– pentru anul 2014, cotele de contribuţie de asigurări sociale se stabilesc la 31,3% pentru condiţii normale de muncă, la 36,3% pentru condiţii deosebite de muncă şi la  41,3% pentru condiţii speciale de muncă şi pentru alte condiţii;

– potrivit prevederilor art.33 şi 34 din Legea nr.263/2010,la stabilirea  plafonului maxim al bazei de calcul  a contribuţiei de asigurări sociale se are în vedere valoarea corespunzătoare a de cinci ori  câştigul salarial mediu brut,respectiv 11.490 lei;

– cuantumul îndemnizaţiei pentru însoţitor, ce se acordă conform dispoziţiilor art.77 alin.1 din Legea nr.263/2010, pensionarilor încadraţi în gradul I de invaliditate,este de 633 lei.

Purtătorul de cuvânt al Casei Judeţene de Pensii Suceava, Loredana Ciot, mai informează că, în sistemul public de pensii, asigurarea este obligatorie, prin efectul legii, pentru  anumite  categorii de persoane, şi facultativă, pentru persoanele care doresc să-şi completeze venitul asigurat sau să realizeze stagiu de cotizare.

În acest sens, nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială este de 804 lei, iar nivelul maxim este de 11.490 lei.

Deasemenea, începând cu data de 01.01.2014, în temeiul dispoziţiilor art.17  din Legea  nr. 340 / 2013, cuantumul ajutorului de deces prevăzut de Legea nr.263/2010,se stabileşte astfel:

– 2.298 lei, în cazul decesului asiguratului,(persoane care au încheiat contract sau declaraţie de asigurare), sau pensionarului;

– 1.149 lei, în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului.

În accepţiunea legii, conform dispoziţiilor art.126 din Legea nr.263/2010, se consideră membru de familie, următoarele categorii de persoane:

a) soţul;

b) copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, precum şi copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă, dacă şi-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menţionate;

c) părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi.

comments

comments
Leave a Reply

avatar

Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza