full screen background image

Amenzi de 100.000 lei pentru muncă “la negru”

munca la negru      În luna noiembrie, activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava a avut ca obiectiv principal realizarea “Programului de acţiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă pe anul 2013”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii 108/1999 republicată, a Legii 53/2003 republicată şi a Legii 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

În perioada mai sus menţionată, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava au efectuat un număr de 445 controale, din care 329 în domeniul relaţiilor de muncă şi 116 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Pentru deficienţele constatate au fost aplicate un număr de 223 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 261.500 lei.

ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN LUNA NOIEMBRIE

1. Activitatea în domeniul Relaţiilor de Muncă:

* Inspectorii de muncă au efectuat un număr de 329 controale. În urma controalelor efectuate s-au aplicat un număr de 102 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 227.000 lei.

Sancţiunile contravenţionale au fost aplicate pentru nerespectarea prevederilor:
– H.G. 500/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea 53/2003 –  republicată – Codul Muncii.

Muncă nedeclarată:
– 9 angajatori care au primit la muncă persoane fără forme legale de angajare;
– 11 persoane care îşi desfăşurau activitatea fără forme legale de angajare;
– amenzi aplicate în valoare de 100.000 lei.

Deficienţe constatate în domeniul relaţiilor de muncă:
* primirea la muncă a unui număr de 11 persoane fără a avea încheiate contracte individuale de muncă în formă scrisă, anterior începerii raporturilor de muncă;
* nerespectarea prevederilor legale privind acordarea concediilor de odihnă;
* nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal;
* nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară;
* nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor prestate de fiecare salariat.

2. Activitatea în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă:

* Inspectorii de muncă au efectuat un număr de 116 controale. În urma controalelor efectuate s-au aplicat un număr de 121 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 34.500 lei.
* În luna noiembrie la Inspectoratul Teritorial de Muncă au fost comunicate:
– un număr de 9 evenimente.

Deficienţe constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:
* neasigurarea de către angajator a unei instruiri adecvate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
*  neorganizarea activităţii de prevenire şi protecţie în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
* lipsa evaluării riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională;
* nu s-au asigurat sortimentele necesare de echipament individual de protecţie adecvat condiţiilor de muncă;
* nu s-au comunicat producerea evenimentelor;
* nu s-au semnalizat zonele periculoase.

Inspectorul şef al ITM Suceava, Romeo Butnariu, informează că, în cursul lunii noiembrie 2013, la Inspectoratul Teritorial de Muncă s-au înregistrat un număr de:
– 172 petiţii primite;
– 164 petiţii soluţionate;
– 10 contracte colective de muncă şi acte adiţionale;
– 66 consultanţe legate de contractele colective de muncă.

Ca urmare a interogării registrului general de evidenţă a salariaţilor s-a constatat faptul că la data de 01.12.2013 figurează ca fiind înregistrate un număr de 109.561 contracte individuale de muncă active din care 101.211 pe durată nedeterminată şi 8.350 pe durată determinată.

comments

comments
Leave a Reply

avatar

Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza