full screen background image

Codul etic al CNA, adoptat

cna     Membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului au adoptat luni, printr-un vot final, Codul etic al Consiliului, după ce în şedinţa anterioară îl votaseră pe articole, dar joi nu a întrunit cele şase voturi minim necesare pentru a fi adoptat.

Din acest motiv, votul final a fost reluat luni, în favoarea Codului exprimându-se şapte membri (Viorel Vasile Buda, Christian Mititelu, Monica Gubernat, Cristina Trepcea, Radu Călin Cristea, Răsvan Popescu şi Lorand Turos) şi împotrivă – un membru (Narcisa Iorga).

Vicepreşedintele Consiliului, Viorel Vasile Buda, care a votat joi împotriva Codului etic pe ansamblu, a explicat luni că cel puţin pentru unul dintre cele opt articole ale Codului membrii Consiliului ar fi trebuit să aibă un vot unanim. Acestui punct de vedere i-au subscris Monica Gubernat şi Cristina Trepcea.

În varianta adoptată, Codul etic include criteriul integrităţii, potrivit căruia “în exercitarea atribuţiilor de serviciu membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului pot participa la emisiuni privind reflectarea activităţii Consiliului numai cu mandatul acestuia”.

Un alt criteriu îl reprezintă cel al neutralităţii politice şi prevede că “membrii CNA vor acţiona, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, în mod independent şi echidistant faţă de factorul politic, indiferent de convingerile lor personale, nu se vor angaja în nicio activitate politică”.

Criteriul imparţialităţii stipulează că “membrii CNA vor aplica deciziile fără tratamente preferenţiale induse de potenţialul economic sau reputaţia instituţiilor media sau al altor instituţii publice”.

Al patrulea criteriu adoptat este cel al autonomiei, precizându-se că “membrii CNA vor respinge, în activitatea lor curentă, orice formă de presiuni sau avantaje venite din partea radiodifuzorilor ori din partea unor terţe persoane cu interese în obiectul de activitate al CNA”.

Criteriul consultării publice prevede că “reglementările şi deciziile se adoptă numai după consultarea cu părţile interesate, în vederea respectării principiului transparenţei decizionale”.

“În şedinţele publice, membrii CNA vor acţiona în conformitate cu Legea 504 şi cu Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică şi vor exprima doar opinii legate de subiectele în discuţie”, se mai arată în criteriul consultării publice.

Criteriul colegialităţii, cel de al şaselea, prevede că “în şedinţele publice, membrii Consiliului acţionează în conformitate cu legea, exprimă opinii cu privire la subiectele în discuţie, fără a se angaja în dispute cu caracter personal”.

Cel de-al şaptelea criteriu, al nediscriminării, stipulează că “membrii CNA vor urmări ca prin deciziile luate să asigure un tratament nediscriminatoriu între radiodifuzori”.

În ultimul criteriu, al prezumţiei de nevinovăţie, se arată că “în reflectarea cazurilor aflate în curs de cercetare sau de judecată, membrii CNA se vor sesiza cu promptitudine la nerespectarea de către radiodifuzori a prezumţiei de nevinovăţie şi a dreptului oricărei persoane la un proces echitabil”.

Narcisa Iorga a afirmat că votul final cu care a fost suplimentată ordinea de zi de luni nu este justificat din punctul de vedere al grabei manifestate.

“Nu văd ce s-a putut întâmpla de joi până acum. (…) Având o majoritate covârşitoare, nu faceţi decât să vă impuneţi cu forţa punctele de vedere”, a spus Narcisa Iorga.

comments

comments
Leave a Reply

avatar

Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza