full screen background image

12 proiecte de hotărâre în şedinţa Consiliului Local Fălticeni

consiliul local falticeni      Consiliul Local Fălticeni se reuneşte, în această după-amaiză, în şedinţă ordinară, cu o ordine de zi care cuprinde 12 proiecte de hotărâre.

Între aceste proiecte se regăsesc şi dezbateri privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ din municipiu, pentru anul şcolar 2013-2014, precum şi plata navetei profesorilor navetişti.

De asemenea, consilierii locali vor aproba regulamentul de organizare şi funcţionare a “Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor” al Municipiului Fălticeni.

Întrunirea deliberativului fălticenean are loc de la ora 16, în sala de şedinţe a Primăriei Fălticeni.

Proiectul ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al municipiului Falticeni la data de 30.09.2013 – iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 – iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;

3. Proiect de hotărâre privind vânzarea unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Falticeni, cu respectarea dreptului de preemţiune al proprietarilor construcţiilor – iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;

4. Proiect de hotărâre privind numirea domnului Dăscălescu Gheorghe în funcţia de conducere de şef serviciu în cadrul Muzeului de Artă „Ion Irimescu” Fălticeni – iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna SEPTEMBRIE 2013 – iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;

6.Proiect de hotărâre privind completarea prevederilor H.C.L. nr. 131/04.10.2013, privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Fălticeni în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţamânt preuniversitar de stat – iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;

7. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţamânt preuniversitar de stat din municipiul Fălticeni, pentru anul scolar 2013 – 2014 – iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al primarului municipiului Fălticeni şi a unităţilor subordonate – iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Fălticeni – iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;

10. Proiect de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Fălticeni nr. 101/27.11.2008, cu modificările şi completările ulterioare – iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;

11. Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor imobile care aparţin domeniului privat al Municipiului Fălticeni – iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal – iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman.

comments

comments
Leave a Reply

avatar

Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza