full screen background image

Modificări privind acordarea venitului minim garantat

bani-romanesti     Ieri, 22 octombrie, a avut în Palatul Administrativ Suceava, o şedinţă a Prefectului cu primarii din judeţul Suceava.

Primul punct pe ordinea de zi a avut în vedere modificările aduse prin  HGR 778/2013 şi OG nr. 27/2013 la Legea 416/2001 privind venitul minim garantat.

Principalele modificări aduse normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 416/2001 se referă la:

– obligativitatea prezentării adeverinţei că sunt înregistrate în evidenţa AJOFM, de către persoanele apte de muncă ce nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi, din trei in trei luni, faţă de până acum, când aveau această obligaţie lunar;

– modalitatea de calcul a cuantumului realizat ca diferenţă între nivelurile prevăzute de lege şi venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure;

– lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social cuprinde clădiri şi bunuri mobile, precum şi suprafeţe de teren a cărora valoare depăşeşte cumulat suma de 1.000 de euro, pentru o persoană singura sau 2.500 de euro pentru familie;

– obligaţia solicitantului pentru ajutorul social de a menţiona în cerere şi declaraţia pe proprie răspundere a bunurilor aflate în proprietate, închiriere, concesiune, comodat sau altă formă de deţinere.
Persoanele care solicită ajutorul pentru energie termică au obligaţia de a completa numărul de camere din locuinţă.

– Prin OG 27/2013 se acordă şi ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică.

Totodată, s-a încheiat, cu această ocazie, Protocolul de colaborare între Direcţia Agricolă Judeţeană şi primăriile din judeţul Suceava pentru punerea la dispoziţie a programului informatic de calcul a valorii nete de producţie pentru suprafeţele de teren, animale păsări, în vederea stabilirii dreptului de ajutor.

comments

comments
Leave a Reply

avatar

Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza