full screen background image

Toate spitalele se încadrează în bugetele de venituri şi cheltuieli aprobate

spital-judetean-UPU     În urma videoconferinţei organizate de către Ministerul Sănătăţii, în data de 23 iulie 2013, ministrul sănătăţii a stabilit că managerii de spitale au obligaţia de a întocmi, până la data de 15 august 2013, planul de măsuri organizatorice şi administrative pentru încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat.

Totodată, ministerul a solicitat ca Instituţia Prefectului – judeţul Suceava, în cooperare cu Consiliul Judeţean Suceava, să efectueze o analiză a proiectului de plan de măsuri întocmit de către fiecare spital, înainte ca acest document să fie înaintat Ministerului Sănătăţii.

În acest scop, managerii spitalelor au participat, azi, 13 august, la o întâlnire având ca temă evaluarea şi analizarea documentelor sus menţionate.

În urma analizării proiectelor de plan de măsuri organizatorice şi administrative pentru încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat, prefectul Florin Sinescu a declarat: “Toate spitalele se încadrează în bugetele de venituri şi cheltuieli aprobate, în condiţiile asigurării sumelor contractate cu CAS Suceava, cât şi a celor contractate prin DSP Suceava, pentru programele şi acţiunile finanţate de către Ministerul Sănătăţii, pentru perioada octombrie – decembrie 2013”.

De asemenea, în cadrul aceleiaşi întâlniri s-a punctat necesitatea şi oportunitatea formulării unei propuneri de modificare a prevederilor Ordinului nr. 246/248, din 22 februarie 2013, privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pentru anul 2013, pe judeţe şi municipiul Bucureşti, în sensul ca unităţile spitaliceşti să fie scoase de sub incidenţa acestui act normativ, motivat de faptul că acestea au venituri suficiente pentru acoperirea cheltuielilor de personal dar sunt constrânse să se încadreze în plafonul cheltuielilor de personal alocat de către Administraţia Financiară.

În finalul întâlnirii, prefectul Florin Sinescu a atras atenţia managerilor spitalelor să urmărească permanent realizarea măsurilor stabilite pentru încadrarea în volumul de cheltuieli aprobat şi, în acelaşi timp, să dispună măsurile necesare creşterii veniturilor încasate, astfel încât calitatea actului medical să satisfacă aşteptările populaţiei judeţului.

comments

comments
Leave a Reply

avatar

Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza