full screen background image

Toate problemele de fond funciar, soluţionate până în 2016

florin-sinescu-1     Aplicarea noilor prevederi privind restituirea bunurilor imobiliare, respectiv a celor consacrate de Legea nr. 165/2013 ar urma să dureze circa 2 ani, susţine prefectul judeţului Suceava, Florin Sinescu, care precizează că procedurile în cauză sunt în plină derulare.

Astfel, la nivelul judeţului Suceava au fost constituite 114 comisii de inventariere, câte una în fiecare unitate administrativ-teritorială, structuri conduse de reprezentantul prefectului judeţului Suceava.

Până pe 16 septembrie, vor fi centralizate toate cererile nesoluţionate din comune, oraşe şi municipii, astfel încât să fie cunoscută mărimea suprafeţelor necesare, atât a terenurilor agricole, cât şi a celor forestiere.

Data de 14 ianuarie 2014, este cea la care va fi încheiată inventarierea suprafeţelor disponibile, în speţă a celor care ar putea face obiectul restituirii către persoanele îndreptăţite.

“După ce vom face această balanţă, între cerere şi posibilitatea de acorda aceste terenuri, vom vedea exact  de ce suprafaţă avem nevoie, inclusiv dacă vom putea asigura necesarul, în aşa fel încât, imediat, să se treacă la punerea efectivă în posesie”, a declarat reprezentatul Guvernului în teritoriu.

Inventariate vor fi şi terenurile care sunt parte a domeniului public al statului şi care sunt administrate de instituţii ale administraţiei publice centrale, respectiv de Agenţia Domeniilor Statului, Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare Agricolă, Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, Staţiunea de Cercetare Dezvoltare şi Cercetare Pomicolă, precum şi de alte asemenea structuri.

“Întregul proces legat de punerea în posesie şi emiterea  titlurilor de proprietate are ca termen maxim 1 ianuarie 2016, data la care orice problemă de fond funciar ar trebui să fie soluţionată”, a explicat Sinescu.

comments

comments
Leave a Reply

avatar

Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza