full screen background image

A fost semnat contractul pentru modernizarea reţelelor de apă şi canalizare din Fălticeni

RETELE     Ieri, 6 iunie, a fost semnat contractul de lucrări pentru „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Aglomerarea Fălticeni”, parte componentă a proiectului judeţean de extindere şi reabilitare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Suceava.

Contractul a fost semnat între S.C. ACET S.A. Suceava, operatorul regional de apă şi canalizare, în calitate de Beneficiar şi S.C. 3T CONSTRUCT S.R.L., în calitate de Antreprenor, la valoarea de 23.669.216,01 de lei fără TVA. Din partea Municipiului Fălticeni a participat primarul Gheorghe Cătălin Coman.

Investiţia este finanţată din fonduri europene nerambursabile de coeziune, prin Programul Operaţional Sectorial Mediu. Până în 2015, România este obligată să-şi îmbunătăţească calitatea şi accesul la infrastructura de apă şi apă uzată, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în majoritatea zonelor urbane şi stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apă/apă uzată.

Obiectul contractului este reabilitarea reţelei de distribuţie apă, a reţelei de colectare ape uzate dar şi a capacităţilor de înmagazinare a apei potabile. Obiectivul acestor lucrări îl constituie asigurarea unor servicii de calitate privind furnizarea apei potabile şi colectarea apelor uzate canalizare pentru toţi locuitorii municipiului Fălticeni.

Vor fi efectuate următoarele lucrări: reabilitarea a 10 km de reţea de apă, extinderea cu 16 km a reţelelor de apă, reabilitarea a 3 rezervoare, reabilitarea a 1,8 km reţea de canalizare şi extinderea cu 22,7 km a reţelelor de canalizare, construirea a 5 staţii de pompare a apelor uzate.

Termenul de finalizare a contractului este de 30 luni de la data de începere a lucrărilor din care 18 luni perioada de execuţie iar 12 luni perioada de notificare a defectelor.

Lucrările vor începe în termen de 42 de zile de la semnarea contractului de lucrări. Primăria municipiului Fălticeni îşi reafirmă disponibilitatea de a sprijini constructorul pentru demararea lucrărilor în cel mai scurt timp.

Luni, 10 iunie, reprezentanţi ai constructorului şi ai Primăriei municipiului Fălticeni vor efectua o vizită în teren pentru pregătirea ridicărilor topografice.

Joi, 13 iunie, la sediul Primăriei Fălticeni va avea loc prima şedinţă de progres din cadrul proiectului, ocazie cu care va fi discutată şi programarea etapelor de intervenţie pe străzile din municipiu.

Prioritatea imediată o reprezintă intervenţiile pe strada Sucevei şi pe străzile adiacente acesteia, având în vedere faptul că Primăria Fălticeni are în derulare o licitaţie pentru reabilitarea asfaltică a străzii Sucevei.

La această dată, municipiul Fălticeni este singura localitate din judeţul Suceava care are încheiate contractele pentru toate compenentele de reabilitare a sistemelor de captare, alimentare cu apă, canalizare şi epurarea apelor uzate.

comments

comments
Leave a Reply

avatar

Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza